Co Vám nabízím

Kvalitní prořez stromů na Vysočině za rozumnou cenu. Profesionální ošetření ovocných a neovocných stromů z lana. Citlivý zásah s ohledem na stav dřeviny a roční dobu. A samozřejmě s důrazem na Vaše přání.
Rizikové kácení. Postupné rozebrání káceného stromu stromolezeckou technikou v komplikovaném terénu, který neumožňuje přímé kácení.
U obou služeb standardně ukládáme větve na hromadu na místě práce.
U kácených stromů lze domluvit rozřezání kmene a větví nad 10 cm v průměru na špalky o délce podle přání klienta. V případě zájmu můžeme zajistit odvoz a likvidaci ořezaných větví. Přeprodej dřeva neprovádíme.

Poptat
Jan Pospíšil Stromolezec

Jak pracuji

Oblast, které se teď převážně věnuji, je Vysočina a okolí. Techniku přístupu na strom volím podle velikosti stromu. Malé stromy ze země, trochu větší pohodlně ze žebříku a na ty, co už mě přerostly, vylezu stromolezeckou technikou, kdy se pohybuji uvnitř koruny a jistím se pomocí lan. Při řezu je jedna z hlavních zásad strom nepoškodit, to znamená, že výstup do koruny pomocí stupaček je přípustný pouze při kácení nebo ve výjimečných případech, jako je záchrana zraněného stromolezce z koruny.

Jan Pospíšil Stromolezec

Kolik to bude stát

Kácení stromů postupné z lana
Obvod kmene ve 130 cm (cm) cena / kus
25 - 47 900 Kč
48 - 70 1500 Kč
71 - 92 3500 Kč
93 - 116 5500 Kč
117 - 138 7500 Kč
139 - 162 9500 Kč
163 - 184 13900 Kč
185 - 207 18000 Kč
208 - 228 24500 Kč
229 a více 29000 Kč
Řez stromů z lana
Objem koruny (m2) cena / kus
do 25 500 Kč
26 - 50 1500 Kč
51 - 100 2500 Kč
101 - 200 4000 Kč
201 - 300 6000 Kč
301 - 400 7700 Kč
401 - 500 9400 Kč
501 - 600 11000 Kč
601 a více 12000 Kč

Plocha koruny se počítá jako násobek průměru půdorysu koruny a výšky stromu.
Cena zahrnuje ošteření či pokácení stromu a uložení větví a částí kmene v manipulovatelných kusech na hromadu.
Větve zůstávají obvykle tak jak byly odříznuty ze stromu, silnější části kmene ponecháváme obvykle v dvoumetrových kusech.

Příplatky k základní sazbě:

Špalkování: 50 % (větve a kmen nad Ø 10 cm na 30 cm kusy)
Odvoz a likvidace větví: 50 %
Doprava na místo zakázky a zpět: 14 Kč/km

Dopravu neúčtujeme u zakázek do 30 km od České Kamenice (okres Děčín) a Rožné (okres Žďár nad Sázavou). Účtujeme pouze kilometry nad 30 km. Účtována je cesta tam i zpět. U větších zakázek domlouváme dopravu individuálně ke spokojenosti klientů, ale i naší.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Nejsem plátce DPH.

Detailní ceník naleznete zde
Jan Pospíšil Stromolezec

Koho si pustíte na zahradu

Profesní historie

2000 - 2008

Pěstování bonsají

2002 - 2006

SŠZe Děčín – Libverda (studium oboru Agropodnikání)

2006 - 2011

ČZU v Praze (studium oboru Rozvoj venkova - součástí mého studia byl stromolezecký kurz a ovocnářství)

2010 - současnost

Praxe stromolezce
Jan Pospíšil Stromolezec

Reference

Domů